AB-Polymerchemie

Verklaring gegevensbescherming

De directeuren van AB-Polymerchemie GmbH zijn Edward Sanders en Ralf Pantel en zijn verantwoordelijk voor de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de EU-Verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO).

Uw rechten als betrokken partij

U kunt te allen tijde de volgende rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens die door onze functionaris voor gegevensbescherming zijn verstrekt:

·          Informatie over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen en de verwerking

·           ervan,

·          oo van onjuiste persoonlijke gegevens,

·          Verwijdering van uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen,

·          Beperking van de verwerking van gegevens als het ons nog niet is toegestaan om uw gegevens te verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,

·          bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens bij ons en

·          Overdraagbaarheid van gegevens, mits u hebt ingestemd met de verwerking van de gegevens of een overeenkomst met ons hebt gesloten.

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met ingang van de toekomst herroepen.

U kunt te allen tijde contact opnemen met uw lokale toezichthouder met een klacht. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit hangt af van uw woonland, uw werk of de vermeende inbreuk. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adressen is te vinden op: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/addresses_links-node.html.

Doel van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die in deze gegevensbeschermingsverklaring zijn vermeld. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan de genoemde. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven:

·          U daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven,

·          verwerking is nodig om een contract met u te verwerken,

·          de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen,

de verwerking noodzakelijk is om legitieme belangen te beschermen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang heeft dat bescherming verdient om uw gegevens niet openbaar te maken.

Cookies

Net als veel andere websites maken we gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die van de server van een website naar uw harde schijf worden gekopieerd. Hierdoor krijgen wij automatisch bepaalde gegevens zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw internetverbinding.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of om virussen naar een computer over te brengen. Op basis van de informatie in cookies kunnen wij de navigatie voor u vergemakkelijken en de correcte weergave van onze webpagina's mogelijk maken.

In geen geval zullen de gegevens die wij verzamelen zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven of aan persoonlijke gegevens worden gekoppeld.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om uit te vinden hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij geavanceerde versleutelingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Newsletter

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

Om de nieuwsbrief te ontvangen is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Wanneer u zich registreert om onze nieuwsbrief te ontvangen, worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het nieuwsbrievenaanbod of technische omstandigheden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een registratie daadwerkelijk wordt gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, maken we gebruik van de "dubbele opt-in" procedure. Hiertoe registreren wij de volgorde van de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en het ontvangen van het gevraagde antwoord. Er worden geen andere gegevens verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor de nieuwsbrief verzenden herroepen. In elke nieuwsbrief vindt u een bijbehorende link. U kunt zich ook te allen tijde direct van deze website afmelden of ons van uw verzoek op de hoogte stellen via de contactoptie aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Contactformulier

Als u contact met ons opneemt over vragen via e-mail of contactformulier, geef ons dan uw vrijwillige toestemming om contact met ons op te nemen. Hiervoor is een geldig e-mailadres vereist. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en het vervolgens te beantwoorden. De specificatie van andere gegevens is facultatief. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en eventuele vervolgvragen. Na de verwerking van uw aanvraag worden uw persoonlijke gegevens automatisch gewist.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (volgende: Google). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter eerder door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkleind. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de website-exploitant verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Het doel van gegevensverwerking is het evalueren van het gebruik van de website en het opstellen van verslagen over activiteiten op de website. Andere gerelateerde diensten worden dan geleverd op basis van het gebruik van de website en het internet. De verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van de website-exploitant.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die onder de volgende link beschikbaar is: Browser toevoegen om Google Analytics uit te schakelen.

Daarnaast, of als alternatief voor de browser add-on, kunt u tracking door Google Analytics op onze pagina's voorkomen door op deze link te klikken. Op uw toestel wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics gegevens verzamelt voor deze website en voor deze browser in de toekomst, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Gebruik van Google-Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over de gegevensverwerking van Google vindt u in het privacybeleid van Google. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies voor het beheer van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

Ingebedde YouTube-video's

Op sommige van onze websites sluiten we YouTube-video's in. YouTube, LLC, 901 Cher-ry Ave., San Bruno, CA 94066, VS is de operator van de bijbehorende plug-ins. Wanneer u een pagina bezoekt met de plugin van YouTube, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. YouTube wordt geïnformeerd welke pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan Youtube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen door u vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.

Als er een YouTube-video wordt gestart, maakt de provider gebruik van cookies die informatie over het gedrag van de gebruiker verzamelen.

Als u de opslag van cookies voor het Google Ad-programma hebt uitgeschakeld, hoeft u bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met dergelijke cookies. YouTube slaat ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Als u onze website bereikt via een advertentie geplaatst door Google, plaatst Google AdWords een cookie op uw computer. De conversie tracking cookie wordt ingesteld wanneer een gebruiker klikt op een advertentie die wordt geserveerd door Google. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een tag voor het volgen van conversie. U ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u het instellen van een hiervoor benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld via browserinstellingen die de automatische instelling van cookies over het algemeen uitschakelen of uw browser zo instellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein "googleleadservices.com".

Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet kunt verwijderen zolang u niet wilt dat meetgegevens worden opgenomen. Als u al uw cookies in uw browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

Veranderingen in onze regelgeving op het gebied van gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring van gegevensbescherming aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten aan te brengen in de verklaring van gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring geldt dan voor uw volgende bezoek.

 

Vragen aan AB-Polymerchemie GmbH

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u ons een e-mail sturen of contact opnemen met de voor gegevensbescherming verantwoordelijke directeuren, Edward Sanders of Ralf Pantel, c/o AB-Polymerchemie GmbH, Tjüchkampstr. 24, 26605 Aurich, Tel.: 04941-60436-0, e-mail: info@ab-polymerchemie.de.